Lonca Savaşları Terimleri

Konuşlanma noktası: Her yeni loncanın haritaya girişindeki her bölgenin belirlenmiş konuşlanma alanına verilen isimdir.

Harita seviyesi: her bölgenin, loncaların günlük kaznadıkları güç değerine göre olan sıralamasını gösteren harita seviyesi vardır

NPC : “Non-playing character” Eğer bir bölge bir loncaya ait değilse NPC tarafından kontrol altında demektir. Bunların 2 çeşiti vardır. ( barışçıl NPC ve Saldırgan NPC )

Sahip : o bölgeye sahip olan lonca veya NPC ismi

Barışçıl NPC : Barışçıl NPC ler konuşlanma noktasında kullanılırlar. Günlük hesaplama anında lonca sektörlerine saldırmazlar.

Güç:Bölge günlük hesaplamada o bölgeye sahip olan lonca için güç oluşturur

Prestij: Prestij lonca seviyesinden ve günlük kazanılan güç ten hesaplanır. Genel lonca seviyesi için kullanılır.

Prestij Bonusu: Hergün Lonca seviyesi dikkate alınarak loncaya belli miktarda prestij verilir

Eyalet : Bölge haritası loncaların savaştıkları bölgelerden oluşur. Her çağ için Bir bölge bulunur. Buda sadece o çağ ürünlerinin ve askerlerinin kullanılabileceği anlamına gelir.

Bölgenin çağı: Bölgenin çağı oyundaki bildiğimiz çağlarla aynıdır. O bölgede sadece o çağın askerleri ve ürünleri kullanılır.

İyileştirme Takviyesi: bütün lonca üyelerinin askerlerinin toparlanma ve iyileştirilme süreleri loncanın seviyesine göre indirgenir

Karargahı Taşıma: Lonca Merkez karargahının yerini değiştirebilir. Taşıyacakları sektörler kuşatma altında olmadıktan sonra Kendi alanlarında her hangi bir sektöre taşıyabilirler.

Araştırma Bonusu: lonca seviyesi dikkate alınarak her lonca üyesi ek forge puanı kazanır.

Sektör: Her bölgenin çok sayıda sektörü vardır. Sektörler lonca savaşları ile alınır ve loncaya güç kazandırırlar

Kuşatma Ordusu: öncelikle bir lonca üyesi düşman sektöre bir ordu konuşlandırmalıdır. Ordu konuşlandırma malzeme gerektiren bir iştir. Lonca üyeleri sadece kuşatma ordusu konuşlandırıldıktan sonra saldırabilir.Note: Kuşatma ordusu tek başına saldıramaz fakat kuşatma ordusuna salırılabilir ve yok edilebilir.

Destek bonusu : Lonca sektöründeki savunma ordusu veya kuşatma ordusu buff alırlar. O bufflar destek bonusu diye adlandırılırlar. Destek havuzundan hesaplama yapılır, destek faktörleri ve karargaha olan mesafe dikkate alınır.

Destek faktörü: Her bölge için nadir faktör; destek havuzu/destek faktörü = o bölgenin toplam destek bonusudur.

Destek havuzu : bütün lonca üyeleri belli binalar ile lonca destek havuzuna katkıda bulunurlar. Destek havuzu ve bölgenin destek faktörü loncanın o bölgedeki toplam destek bonusunu belirler

Destek havuzu bonusu :loncanın destek havuzu bonusu loncanın seviyesi dikkate alınarak yükselir.

Kilidi açma: Savunma ordusu için slotları açma ( 8 slota kadar) bu ürüngerektiren bir işlemdir.

Açılmış Slotlar: Açılmış slotlara savunma ordusunu şimdi yerşeltirebilirsiniz.

Dünya seçimi

Tekrar hoş geldin, .

Şu ana kadar oynamış olduğun dünyalar şöyle:
  Henüz keşfetmediğin yeni bir dünyada oyna

   değil misin?

   Oturumu Kapat

   blaaah